Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM)
Tingkat 11, Menara TH Perdana, Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur
Tel : 03 – 2612 5600
Faks : 03 – 2612 5620
Emel : humanrights@suhakam.org.my
Aduan : aduan@suhakam.org.my

Pegawai Penghubung : Puan Hasmah Abdul Manaf
Tel : 03 – 2612 5609
H/P : 016 – 358 2247
Emel : hasmah@suhakam.org.my