SUHAKAM telah mempelopori program ini sejak dari tahun 2009 dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), khasnya Bahagian Pengurusan Sekolah Harian. Tujuan Amalan Terbaik Hak Asasi Manusia di Sekolah program (ATHAM) adalah untuk menwujudkan dan mengamalkan budaya hak asasi manusia di sekolah yang bertanggungjawab untuk keharmonian sosial dan kehidupan berterusan. Objektif ATHAM adalah untuk :

(i)    Menggalakkan murid-murid dan warga sekolah untuk memberi perhatian kepada, dan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk mengamalkan hak            asasi manusia untuk hak kanak-kanak;
(ii)    Menyemai rasa hormat dan tanggungjawab terhadap hak asasi manusia dan amalan dalam kehidupan seharian bersama;
(iii)    Meningkatkan kefahaman dan amalan hak asasi manusia ke arah keharmonian untuk semua;
(iv)    Menggalakkan murid-murid dan guru-guru untuk memberi penekanan kepada aspek-aspek hak asasi manusia dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti-             aktiviti sekolah;
(v)    Berkongsi pengalaman mengenai amalan hak asasi manusia di sekolah dengan masyarakat setempat;
(vi)    Mengukuhkan hubungan dan interaksi di kalangan murid tanpa mengira kaum , agama atau jantina.

Dengan kerjasama KPM , beberapa kriteria telah ditetapkan untuk pemilihan sekolah-sekolah seperti berikut:

(i)    Dua buah sekolah menengah biasa di setiap negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor , Perak , Negeri Sembilan dan Melaka;
(ii)    Sekolah-sekolah terpilih yang telah melaksanakan RIMUP (Program Integrasi untuk Perpaduan Murid), sekolah berisiko (beberapa kes tinggi untuk salah laku                 disiplin atau salah laku kes) dan sekolah-sekolah berpengalaman dalam melaksanakan program hak asasi manusia;
(iii)    Sekolah dipilih oleh Jabatan Pendidikan Negeri yang telah dipersetujui untuk mengambil bahagian dalam program ini.

Sebanyak lima buah sekolah telah dipilih untuk fasa pertama ATHAM. Lima buah sekolah ini akan menyertai program ini pada fasa kedua apabila sekolah-sekolah dalam fasa pertama telah menjalani pengalaman program ini dan kemudiannya akan bertindak sebagai model kepada sekolah lain. Sekolah-sekolah yang mengambil bahagian dalam fasa pertama ATHAM adalah:

(i)    SMK Taman Tun Dr Ismail, Wilayah Persekutuan (KL)
(ii)    SMK Seksyen 9, Shah Alam, Selangor
(iii)    SMK Datuk Mansor, Bahau , Negeri Sembilan
(iv)    SMK Munshi Abdullah , Melaka
(v)    SMK Sultan Abdul Aziz, Teluk Intan , Perak