Salah satu fungsi utama SUHAKAM, iaitu Suruhanjaya bertanggungjawab untuk mempromosi dan memberikan pendidikan berkenaan hak asasi manusia. Antara kumpulan yang disasarkan adalah para pelajar pusat pengajian tinggi.

Sejak penubuhannya, Suruhanjaya telah menjalankan pelbagai program dan aktiviti bagi meningkatkan kesedaran tentang hak asasi manusia dikalangan para pelajar.

Objektif program ini adalah :

  1. Menambah ilmu pengetahuan dan kesedaran para pelajar tentang isu-isu semasa yang melibatkan hak  asasi manusia serta tanggungjawab mereka    sebagai bakal pemimpin.
  2. Memberi pendedahan kepada para pelajar universiti mengenai isu hak asasi manusia di peringkat antarabangsa dan kaitannya dengan Malaysia.
  3. Menyediakan ruang kepada para pelajar untuk membincangkan isu hak asasi manusia dan menyampaikan pandangan mereka secara terbuka dan bebas.