Kumpulan Khidmat Korporat mengandungi 6 unit dan diketuai oleh Timbalan Setiausaha dengan dibantu oleh Ketua Penolong Setiausaha.

Setiap unit ini diketuai oleh Penolong Setiausaha.

Unit-unit tersebut adalah :

Unit Pentadbiran

Unit Pengurusan Sumber Manusia

Unit Kewangan

Unit  Pengurusan Teknologi Maklumat

Unit Penerbitan

Unit Perpustakaan