Bahagian Perhubungan Awam Suruhanjaya yang dahulunya, kini telah dibahagikan kepada Hubungan Media dan Bahagian Perhubungan Awam, memandangkan kedua-duanya mempunyai strategi objektif, konteks dan cara bekerja yang berbeza. Bahagian Hubungan Media Suruhanjaya mencipta, menyelaras dan melaksanakan strategi media serta berfungsi sebagai pusat utama untuk semua komunikasi media. Antara tanggungjawab termasuklah menyediakan dan mengedarkan siaran media dan sumber-sumber lain kepada media, mengatur temu ramah media, menganjurkan sidang media dan memberi maklum balas kepada pertanyaan media.