Malaysia telah dinilai dalam kitaran pertama UPR pada 11 Februari 2009 di sesi ke-4 UPR di Geneva, Switzerland. Laporan oleh Kumpulan Kerja UPR terhadap Malaysia telah diterimapakai oleh HRC di Sesi Am ke-11 pada 12 Jun 2009. Maklum balas oleh pihak Kerajaan Malaysia terhadap sesetengah syor yang dikemukakan oleh Negara Ahli turut dimasukkan ke dalam laporan yang mengandungi hasil penilaian.

Pada penilaian kitaran pertama, Malaysia telah menerima 62 daripada 103 syor yang dikemukakan oleh Kumpulan Kerja UPR dalam pelbagai isu hak asasi manusia termasuklah, penyertaan kepada triti hak asasi manusia antarabangsa; kajian semula undang-undang yang sedia ada dan sistem kehakiman; hak asasi golongan rentan termasuk Orang Asli/Asal, wanita dan kanak-kanak; pekerja asing; pemerdagangan orang; serta hak-hak pendidikan, ekonomi dan kesihatan.

Dokumen Penting :

Adoption of the Outcome Report on Malaysia’s Universal Periodic Review (UPR) Process, 12 June 2009, Geneva, Switzerland
 • A/HRC/11/30
  Muaturun
 • A/HRC/11/30_Add
  Muaturun
 • Decision 11/116 Outcome of the Universal Periodic Review Malaysia
  Muaturun
Universal Periodic Review (UPR) on Malaysia, 4th Session, 11 & 13 February 2009
Decision 11_116 Outcome of the Universal Periodic Review Malaysia
Muaturun
18th session of the Human Rights Council, September 2011
 • SUHAKAM’s Interim Report on the Universal Periodic Review (UPR) Follow-up
  Muaturun
 • SUHAKAM’s Oral Statement to the HRC 18
  Muaturun

* Semua dokumen hanya terdapat didalam versi English sahaja.