Visi

Memastikan masyarakat di mana Hak Asasi Manusia dihormati sepenuhnya, dilindungi dan dinikmati secara sama rata oleh semua

Misi

Berusaha untuk menjadi Institusi Hak Asasi Manusia Kebangsaan (NHRI) yang memaklum, mengawal dan memenuhi hak asasi untuk semua berasaskan hak saksama tanpa sebarang diskriminasi melalui :

i. Hubungan pendidikan dan kuasa kepada masyarakat

ii. Promosi tentang pengetahuan mengenai Hak Asasi Manusia

iii. Kesepaduan segala aspek kehidupan dalam Hak Asasi Manusia