KONSULTASI INKUIRI NASIONAL
MENGENAI HAK TANAH ORANG ASAL/ASLI DI SARAWAK, MALAYSIA
(2011)

17 September - Dewan Suarah Negeri, Kuching
18 September - Dewan Masyarakat Serian
20 September - Dewan Suarah Betong
22 September - Dewan Suarah Sibu
24 September - Dewan Suarah Kapit
26 September - Dewan Suarah Bintulu
28 September - Dewan Suarah Miri
30 September - Dewan Suarah Limbang

AGENDA

MASA : PROGRAM
8.30 pagi : PENDAFTARAN
9.00 – 9.30 pagi : : SESI PEMBUKAAN

9.00–9.15 pagi: Kata-kata Aluan, Pengerusi SUHAKAM, Tan Sri Hasmy Agam

9.15–9.30 pagi: Taklimat Ringkas Inkuiri Nasional, Pesuruhjaya Detta Samen

9.30 – 11.00 pagi : SESI SOAL JAWAB
11.00 – 11.15 pagi : Taklimat Kaedah Merekod Kenyataan,
Encik Simon Karunagaram, Pegawai SUHAKAM
10.05 pagi – 1.00 ptg : SESI MEREKOD KENYATAAN
1.00 – 1.30 ptg : REHAT
1.30 – 5.30 ptg : SESI MEREKOD KENYATAAN
5.30 ptg : BERSURAI