image_gallery

SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA MALAYSIA 
PENDENGARAN AWAM UNTUK KES-KES DI SABAH DEWAN SEDCO KOTA KINABALU

TARIKH: 4 JUN 2012 (ISNIN) 

PENERANGAN POLISI & UNDANG-UNDANG 

1 UCAPAN ALU-ALUAN PENGERUSI SUHAKAM

9.00-9.30

2 Saksi
Pakar (1)
DR. BENEDICT TOPIN (AHLI ANTROPOLOGI)
(Topik: Budaya dan Cara Hidup Orang Asal
berasaskan Tanah)

9.30-10.15

3 JABATAN TANAH DAN UKUR SABAH

10.15-11.15

11.15 – 11.30 : REHAT
4 JABATAN PERHUTANAN SABAH

11.30-12.45

12.45 – 2.00 : REHAT/MAKAN TENGAHARI
5 LEMBAGA TAMAN-TAMAN SABAH

2.00-3.00

6 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

3.00 – 3.45

7 PEJABAT HASIL BUMI SABAH

4.00 – 4.45

8 SABAH ECONOMIC DEVELOPMENT AND INVESTMENT AUTHORITY (SEDIA)

4.45 – 5.30

TARIKH: 5 JUN 2012 (SELASA)
1 Saksi
Pakar (2)
EN. GALUS AHTOI (PACOS)
(Topik: Isu Tanah dikalangan Orang Asal)

9.30-10.15

KATEGORI: PENTADBIRAN
No. No.kes

Saksi

Masa

2 KG 12 * TIMAH BINTI DIPAL
*Kes No 3 (KG 12) –Semasa Konsultasi Awam, suami kepada Timah Binti 
Dipal (tuan tanah) iaitu En. Yunus Bin Kimis, telah membuat aduan bagi 
pihak isterinya.

10.45-11.15

11.15 – 11.30 : REHAT
3 KG 24 MARTIN BIN GALOI

11.30-12.00

4 P 46 DUALI BIN GURAAT

12.00-12.30

12.30 – 2.00 : REHAT/MAKAN TENGAHARI
5 P 46 PEGAWAI DAERAH TUARAN

2.00-2.45

6 P 61 MARAIN BIN UNDAT

2.45-3.15

7 KM 159 ROSLI@MAIDIN BIN SINGIN

3.15 – 3.45

3.45 – 4.00 : REHAT
8 SD 10 MAHALIL MUTALIB

4.00 – 4.30

9 SD 32 JAMAL@JAMALLUDIN BIN SINYOR

4.30 – 5.00

10 SD 32 PEGAWAI DAERAH KINABATANGAN

5.00 – 5.45

TARIKH: 6 JUN 2012 (RABU)
KATEGORI: TADAHAN AIR
No. No.kes

Saksi

Masa

1 KG 33 EGING SASAI

9.30 – 10.00

2 KM 60 SANG BIN RAWAT

10.00 – 10.30

3 KG 33 &
KM 60
JABATAN PARIT & SALIRAN

10.30 – 11.00

11.00 – 11.15 : REHAT
KATEGORI: TAMAN-TAMAN
4 KG 1 RADIN BIN ANTOLUI

11.15 – 11.45

5 KG 34 JUSPIN SIJAN

11.45 – 12.15

6 P 28 TINGKUN PENIMBOL

12.15 – 12.45

12.45 – 2.00 : REHAT/MAKAN TENGAHARI
7 P 34 SIPANIS BIN LOJIMA & Nousi

2.00 – 2.30

8 P 34 WCT SDN BHD

2.30 – 3.00

9 P 58 LOIMAS BINTI GOBINSANG

3.00 – 3.45

3.45 – 4.00 : REHAT
10 P 58,
P34
PEGAWAI DAERAH PENAMPANG

4.00 – 4.45

11 KG1,
KG34,
P28
LEMBAGA TAMAN-TAMAN SABAH

4.45– 5.30

TARIKH: 7 JUN 2012 (KHAMIS)

1  Saksi
Pakar (3)
DR. FADZILLAH MAJID-COOKE (PENS
(Topik: Model Pembangunan Tanah)

9.30 – 10.30

KATEGORI: PERLADANGAN
2 P 1 WILSON BIN KULONG

10.30 – 11.00

11.00 – 11.15 : REHAT
3 P 1 SYARIKAT WIJASAMA SDN BHD

11.15 – 12.00

4 P61, P1 PEGAWAI DAERAH RANAU

12.00 – 12.45

12.45 – 2.00 : REHAT/MAKAN TENGAHARI
5 KM 24 EJIM BIN MANKONG

2.00 – 2.30

6 KM 24 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

2.30 – 3.00

7 KM 78 SALMAH BINTI MARAIL

3.00 – 3.45

3.45 – 4.00 : REHAT
8 KM 78 FELCRA

4.00 – 4.45

9 KM 24,
KM 78
PEGAWAI TANAH DAN UKUR KUDAT

4.45 – 5.15

TARIKH: 8 JUN 2012 (JUMAAT)
1 Saksi
Pakar (5)
EN. RAM SINGH (PEGUAM)
(Topik: Penggunaan Tatacara/Prosedur Jenayah ke
atas Orang Asal, khususnya dalam pembelaan hak
tanah adat)

9.30 – 10.30

KATEGORI: PERLADANGAN
2 KM 49 JEFFRY BIN MAKAP

10.30 – 11.00

3 KM 33 JANLIN BIN MAIDAR

11.00 – 11.30

11.30 – 2.30 : REHAT/MAKAN TENGAHARI/SOLAT JUMAAT
4 KM 33 BEGARAYA SDN. BHD.

2.30 – 3.15

5 KM 33 ASIAN FORESTRY COMPANY

3.15 – 4.00

4.00 – 4.15 : REHAT
8 KM 33,
KM 49
LEMBAGA KEMAJUAN PERHUTANAN NEGERI SABAH
(SAFODA)

4.15 – 4.45

9 KM 33,
KM 49,
KM 60
PEGAWAI DAERAH KOTA MARUDU

4.45 – 5.30

TARIKH: 9 JUN 2012 (SABTU)
KATEGORI: PERLADANGAN
No. No.kes

Saksi

Masa

1 SD 43 JITOH BIN ABDUL

9.30 – 10.00

2 SD 43 IJM MELIAU ESTATE

10.00 – 10.30

3 T 9 MARUSIN PELITEN@PALITON

10.30 – 11.00

11.00 – 11.15 : REHAT
4 T 9 SABAH FOREST INDUSTR
INDUSTRIES LTD. (BILT)

11.15 – 12.30

5 P 51 JAHIM BIN SINGKUI

12.30 – 1.00

1.00 – 2.30 : REHAT/MAKAN TENGAHARI
6 P 51 JABATAN PERTANIAN

2.00 – 2.45

7 P 27 SINTIAH SAMANDING

2.45 – 3.15

8 P 27,
P 28,
P 51
PEGAWAI DAERAH KOTA BELUD

3.15 – 4.30

** NOTA 
10-11 Jun 2012  -  Lawatan SUHAKAM (anjuran SUHAKAM Sabah) ke Semporna untuk melawat Masyarakat Palauh (Sea Gypsy)

12 Jun 2012  -  Mesyuarat Suruhanjaya

TARIKH: 13 JUN 2012 (RABU)
KATEGORI: PERLADANGAN
1 TW 43 BATULATONG BIN BAGKANG

9.30 – 10.00

2 TW 43 LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN
(FELDA)

10.00 – 10.45

10.45 – 11.00 : REHAT
3 TW 43 PEGAWAI TANAH DAN UKUR LAHAD DATU

11.00 – 11.45

4 TW 26 SAPPARI BIN SAIDAL

11.45 – 12.15

12.15 – 2.00 : REHAT/MAKAN TENGAHARI
5 TW 26 SABAH LAND DEVELOPMENT BOARD (SLDB)

2.00 – 2.45

6 TW 26 PEGAWAI TANAH DAN UKUR TAWAU

2.45 – 3.30

3.30 – 3.45 : REHAT
7 SD 43,
SD 29,
PEGAWAI DAERAH BELURAN

3.45 – 4.30

8 KG50,
SD4,
KM245
LEMBAGA INDUSTRI GETAH SABAH (LIGS)

4.30 – 5.15

TARIKH: 13 JUN 2012 (RABU)
KATEGORI: PERLADANGAN
1 TW 43 BATULATONG BIN BAGKANG

9.30 – 10.00

2 TW 43 LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN
(FELDA)

10.00 – 10.45

10.45 – 11.00 : REHAT
3 TW 43 PEGAWAI TANAH DAN UKUR LAHAD DATU

11.00 – 11.45

4 TW 26 SAPPARI BIN SAIDAL

11.45 – 12.15

12.15 – 2.00 : REHAT/MAKAN TENGAHARI
5 TW 26 SABAH LAND DEVELOPMENT BOARD (SLDB)

2.00 – 2.45

6 TW 26 PEGAWAI TANAH DAN UKUR TAWAU

2.45 – 3.30

3.30 – 3.45 : REHAT
7 SD 43,
SD 29,
PEGAWAI DAERAH BELURAN

3.45 – 4.30

8 KG50,
SD4,
KM245
LEMBAGA INDUSTRI GETAH SABAH (LIGS)

4.30 – 5.15

TARIKH: 14 JUN 2012 (KHAMIS)
KATEGORI: HUTAN SIMPAN
No. No.kes

Saksi

Masa

1 KG 50 MOILIN@MOLIN BINTI UNSING &
DAHALAN@ULIN BIN ABDULLAH@AMIL

9.30 – 10.00

2 T 1 RAINUS BIN SAGULAU

10.00 – 10.30

3 KG 14 JUBILIK SUNOK

10.30 – 11.00

11.00 – 11.15 : REHAT
4 KG 14 SRI JUTARAYA SDN. BHD.

11.15 – 11.45

5 KM 158 RUSMINA BINTI JAMULA

11.45 – 12.15

6 SD 29 NASRI BIN TAHIR

12.15 – 12.45

12.45-2.00 : REHAT/MAKAN TENGAHARI
7 SD 4 KANI DELIAN

2.00 – 2.30

8 SD 4 YAYASAN SABAH

2.30 – 3.00

9 TW 48 OKK NASIR HAJI MANAF

3.00 – 3.30

10 TW 10 PG. KARIL BIN PG. KURAINI

3.30 – 4.00

TARIKH: 15 JUN 2012 (JUMAAT)
MAKLUMBALAS
No. No.kes

Saksi

Masa

1 KG 50, T1,
KG14,
KM158,
SD29,
SSD4,
TW48,
TW1O
JABATAN PERHUTANAN SABAH

9.30 – 11.30

11.30 – 2.30 : REHAT/MAKAN TENGAHARI/SOLAT JUMAAT
2 KG 50,
KG 34,
KG 33,
PEGAWAI TANAH DAN UKUR KENINGAU

2.30 – 3.30

3 KM49,
KM 159,
KM 158
PEGAWAI DAERAH PITAS

3.30 – 4.30

TARIKH: 16 JUN 2012 (SABTU)
MAKLUMBALAS
No. No.kes

Saksi

Masa

1 SD 32 SYARIKAT BAGUS MAJU SDN BHD

9.30 – 10.00

2 T 27,
T 9,
T 1
PEGAWAI DAERAH TENOM

10.00 – 11.00

11.00-11.15: REHAT
3 KG24,
KG14
PEGAWAI DAERAH NABAWAN

11.15 – 12.00

4 SD 10,
SD 4
PEGAWAI DAERAH TONGOD

12.00 – 12.45

12.45 – 1.00: PENUTUPAN
1.00 – 1.30 : PRESS CONFERENCE