APA ITU INKUIRI NASIONAL ?

  • Satu mekanisme yang digunakan untuk meneliti isu hak asasi manusia yang sistemik dengan tujuan untuk menyelesaikannya melalui cara yang effisyen.
  • Ianya boleh menerima pendekatan hak asasi manusia secara menyeluruh, yang membolehkan siasatan terhadap situasi yang luas dan mempunyai dua focus – mencari fakta dan mendidik.
  • IN yang effektif adalah yang disokong oleh penggunaan kuasa untuk sapina saksi dan dokumen kepada pendengaran awam, and menghasilkan laporan awam yang mengandungi syor-syor kepada Parlimen dan Kerajaan.