No

List of Programme

1 Perbincangan Meja Bulat – Status Hak Pendidikan Kanak-Kanak Di Sekolah Agama Rakyat (SAR)
2 KONSULTASI MENGENAI PENILAIAN PENGGALAN SEJAGAT (UNIVERSAL PERIODIC REVIEW – UPR) KEDUA MALAYSIA
3 Roundtable Discussion on “HUMAN RIGHTS AND ISLAM”
4 Konsultasi Mengenai Penilaian Penggalan Sejagat (UPR) Kedua Malaysia
5 South-East Asia Regional Dialogue With National Women’s Machineries, National
6 Siasatan Awam Mengenai Dakwaan Pelanggaran Semasa dan Selepas Perhimpunan Awam Pada 28 April 2012
7 Perbincangan Meja Bulat Mengenai Isu berkaitan Orang Kurang Upaya bersama Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Johor Bahru: Persekitaran Mesra OKU
8 Program SUHAKAM Bersama Masyarakat di Johor Bahru
9 UNCT-SUHAKAM Consultative Meeting on the UPR
10 Judicial Colloquium on the Domestic Application of International Human Rights Norms
11 Mesyuarat bersama Agensi-agensi Kerajaan mengenai hak kepada perumahan wajar dan mencukupi (Sabah)
12 Sesi Pendengaran Awam Inkuiri Nasional ke Atas Hak Tanah Orang Asal/Asli di Malaysia (Sabah)
13 Forum Mengenai Kebebasan Media Bersempena Sambutan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia
14 Perbincangan Meja Bulat Mengenai Sistem Perundangan Orang Asli 2012
15 Sesi Pendengaran Awam Inkuiri Nasional ke Atas Hak Tanah Orang Asal/Asli di Malaysia (Ipoh, Perak)
16 Sesi Pendengaran Awam Inkuiri Nasional ke Atas Hak Tanah Orang Asal/Asli di Malaysia (Gua Musang, Kelantan)
17 Siasatan awam ke atas dakwaan pelanggaran Hak Asasi Manusia
18 Aktiviti SUHAKAM Di Daerah Tawau
19 Majlis Perlancaran Laporan Tahunan 2011
20 Jemputan Media ke Sesi Pendengaran Awam Inkuiri Nasional ke atas Hak Tanah Orang Asal/Asli di Malaysia
21 Perbincangan Meja Bulat (RTD) Mengenai Isu Berkaitan OKU
22 Majlis Pelancaran Laporan dan Kempen Tamatkan Penahanan Immigresen Kanak-Kanak
23 Program ‘SUHAKAM BERSAMA MASYARAKAT’ di Kuala Terengganu, Terengganu
24 Sesi Pendengaran Awam Inkuiri Nasional ke atas Hak Tanah Orang Asal/Asli di Malaysia
25 Mesyuarat Agung Tahunan Jawatankuasa Penyelaras Antarabangsa Institusi Kebangsaan bagi Promosi dan Perlindungan Hak Manusia (ICC) Kali Ke-25
26 Kaunter Aduan bergerak bersepadu Anjuran Biro Aduan Awam JPM
27 University Students Debate to Promote the Abolition of the Death Penalty in Malaysia