Kenyataan Media Kematian Didalam Tahanan (versi English Sahaja)